Workshop
Discover Grodno 2017
by Moscow Workshops ACM ICPC
Host
Huawei
@Vsponsorname2
 

Opening Day Contest

Last success: 02:59:57, Carnegie Mellon U: Wakaka (Kang), problem H
Last submit: 02:59:57, Carnegie Mellon U: Wakaka (Kang), problem H

PlaceTeam nameA
3/10
B
0/0
C
5/8
D
8/11
E
8/16
F
1/2
G
3/5
H
6/16
I
3/6
J
0/0
K
8/11
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Moscow IPT: Nonsense (Komendantyan, Kul'kov, Machula)
+
0:33
-
+
0:24
+
0:38
+
0:19
+1
2:36
+
1:29
+1
1:01
+3
2:41
-
+
0:13
969435%200.000.38
2.
Moscow IPT: MMS (Makarov, Kalinin, Mosyagin)
+2
1:14
-
+
0:08
+
1:10
+
0:15
-
+
2:46
+
1:32
+
2:03
-
+
1:22
867020%155.560.31
3.
Carnegie Mellon U: Wakaka (Kang)
+
0:59
-
+
0:38
+
0:13
+
0:26
-
+
2:04
+7
3:00
+
2:35
-
+
0:21
875646%138.270.31
4.
SPb SU: Odin (Sokolov)
-3
2:47
-
+
1:22
+
1:38
+
0:48
-
-
+1
0:33
-
-
+
0:57
533816%77.780.12
5.
Grodno SU #1 (Kolosov, Vilcheuski, Adynets) - div2 obsolette
-1
3:00
-
+2
1:16
+1
0:44
+
0:30
-
-1
2:38
+
1:38
-
-
+2
0:47
539550%70.710.12
6.
SPb SU: Extremely Happy Pizza (Ledeneva, Kleschin,Ninalalov)
-
-
-1
2:29
+1
1:25
+
0:30
-
-1
1:01
+
2:51
-
-
+
1:38
440420%51.850.06
7.
Grodno SU #2 (Lopata, Ignatenko, Gomanchuk) - div1 obsolette
-
-
-
+1
0:24
+5
2:08
-
-
-
-
-
+1
0:46
333870%35.900.00
8.
SPb SU: siniy_kit (Kolodin, Gorelov, Mordovskiy)
-1
0:37
-
-
+
0:46
+3
2:41
-
-
-1
2:59
-
-
+
1:13
334050%33.330.00
Submits sent:100811162516601185
Accepted:3
(30%)
0
(0%)
5
(62%)
8
(72%)
8
(50%)
1
(50%)
3
(60%)
6
(37%)
3
(50%)
0
(0%)
8
(72%)
45
(52%)
Dirt:2
(40%)
0
(0%)
2
(28%)
3
(27%)
8
(50%)
1
(50%)
0
(0%)
9
(60%)
3
(50%)
0
(0%)
3
(27%)
31
(40%)