Workshop
Discover Grodno 2017
by Moscow Workshops ACM ICPC
Host
Huawei
@Vsponsorname2
 

Division B Rating

PlaceTeamStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7Stage 8Stage 9Stage 10GP6GP8GP30% solvedProblemsAvg.placeMin. IFMOMax. IFMOLast_HourDirtRating
1.SPb SU: Extremely Happy Pizza (Ledeneva, Kleschin,Ninalalov)20020020020060103.70200200200200909494093.78421.30602000.600.55176.37
2.Grodno SU #2 (Lopata, Ignatenko, Gomanchuk) - div1 obsolette10088.8904020020076.1980
-
133.33546666066.53311.8902000.440.51102.05
3.SPb SU: siniy_kit (Kolodin, Gorelov, Mordovskiy)750053.338044.4457.14402566.67385454040.83212.600800.300.6844.16