Workshop
Discover Grodno 2017
by Moscow Workshops ACM ICPC
Host
Huawei
@Vsponsorname2
 

Math Contest, Division C

Last success: 04:59:32, SPb SU: Extremely Happy Pizza (Ledeneva, Kleschin,Ninalalov), problem K
Last Submit: 04:59:44, SPb SU: siniy_kit (Kolodin, Gorelov, Mordovskiy), problem K

PlaceTeam nameA
0/0
B
0/0
C
0/0
D
0/0
E
0/0
F
0/0
G
0/0
H
0/9
I
1/13
J
2/7
K
2/12
L
0/0
TotalTimeDirtRatingSE
1.
SPb SU: Extremely Happy Pizza (Ledeneva, Kleschin,Ninalalov)
-
-
-
-
-
-
-
-4
4:38
+10
4:33
+3
1:11
+4
5:00
-
398485%200.000.44
2.
Grodno SU #2 (Lopata, Ignatenko, Gomanchuk)
-
-
-
-
-
-
-
-5
4:10
-2
4:29
+2
1:27
+
3:17
-
232450%88.890.33
3.
SPb SU: siniy_kit (Kolodin, Gorelov, Mordovskiy)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
5:00
-
000%0.000.00
Submits sent:0000000913712041
Accepted:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(7%)
2
(28%)
2
(16%)
0
(0%)
5
(12%)
Dirt:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
10
(90%)
5
(71%)
4
(66%)
0
(0%)
19
(79%)